KESTÄVÄ TUOTANTO

KESTÄVÄ TUOTANTO

Orapacin toimintatavoitteisiin kuuluu haitallisten ympäristövaikutusten minimointi.
Aktiivisella ja järjestelmällisellä ennalta ehkäisevällä ympäristötyöllä varmistamme,
että toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Tavoitteenamme on
– minimoida päästöt ilmaan, maaperään ja vesistöön
– minimoida tuotannostamme syntyvän jätteen määrä
– ehkäistä vaara- ja hätätilanteet
– käyttää tehokkaasti toiminnassamme tarvittavia resursseja
– kehittää jatkuvasti ympäristöjohtamisjärjestelmäämme.

Vastuullisuusraportti 2020

Vuosittain toiminnalle asetetaan yksi tai useampi ympäristötavoite:

Ympäristötavoite 2012 – Prosessivapaa painolevyjen kehitys
Tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta luopumalla kehitysnesteistä offsetpainolevyjen valmistusprosessissa.

Ympäristötavoite 2013 – Vesiohenteinen offsetlakka
Tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa työympäristöä siirtymällä vesiohenteisen offsetlakan käyttöön painoprosessissa.

Ympäristötavoite 2014 – Öljynpuhdistus
Öljyn(suodatin)puhdistusjärjestelmän asentaminen tuotantolaitteistoon.
Tavoitteena on minimoida jäteöljyn syntyminen ja tuotannon keskeytykset asianmukaisen öljynhuollon avulla.

Ympäristötavoite 2015 – Pakkauslaatikoiden palautusjärjestelmä
Siirtyminen pakkauslaatikoiden ja konttikansien palautusjärjestelmään. Palautusjärjestelmä vähentää kuljetuspakkausten kulutusta. Pakkauslaatikkoa voidaan käyttää uudelleen arviolta 3–5 kertaa. Tavoitteena on parantaa pakkauslaatikoiden uudelleenkäyttöastetta.

Ympäristötavoite 2016 – Hukkapaperin paalaus
Siirtyminen tuotantojätteen lavakuljetuksesta tuotantojätteen paalaukseen. Paalauksen avulla jäte saadaan tiivistettyä, jolloin autokuljetusten määrä vähenee merkittävästi. Paperipaalit voidaan kuljettaa suoraan paperitehtaalle ilman välikäsittelyä.

Ympäristötavoite 2017 – Painomakulatuurin vähentäminen
Tavoitteena on minimoida painotyön käynnistämisen yhteydessä syntyvä painomakulatuuri. Väriarvojen mittaus ja säätö tehdään tuotantolinjaan asennetun lukulaitteen avulla. Uuden painokoneen asennus ja käyttöönotto mahdollistaa tämän.

Ympäristötavoite 2018 – Painokoneen hukkalämmön käyttö
Painokoneen hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään painokonesalin ja painokiinteistössä sijaitsevan arkkivaraston lämmittämiseen. Lämmön talteenotto vähentää polttoöljyn kulutusta ja toimii öljylämmitystä täydentävänä järjestelmänä. Painokonesaliin asennetaan ledivalaistus sähkönkulutuksen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

Ympäristötavoite 2019 – Polttoöljyn käytön vähentäminen painokiinteistön lämmityksessä
Kiinteistön ikkunat ja ovet on uusittu. Polttoöljyn kulutusta vähennetään asentamalla kiinteistön kattoon lisäeristys. Toteutetaan painokiinteistön lämmitysjärjestelmän arviointi.

Ympäristötavoite 2020 – Aurinkovoimalaitos
Aurinkovoimalaitos asennetaan painohallin vieressä. Voimalaitos tuottaa
sähköä offset painokoneelle sekä rakennukselle. Katso ajankohtainen tuotto