Pakkaussuunnittelu

Pakkaussuunnittelu alkaa pakattavan tuotteen ominaisuuksien ja asiakkaan tarpeiden kartoituksella.

Pakkaussuunnittelun tärkeä lähtökohta on pakkauksen käyttötarkoitus, joka vaikuttaa materiaalien ja painomenetelmien valintaan sekä pakkauksen ulkonäköön ja muotoon. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon pakkauksen koko elinkaari, myös kaupan logistiikka ja ympäristövaikutukset. Fiksusti suunniteltu pakkaus on helppo kuljettaa, varastoida, koota ja täyttää. Säästämme myös asiakkaan kustannuksia ja ympäristöä käyttämällä materiaalit tarkkaan hyväksi ja suunnittelemalla tuotannon tehokkaaksi.

Ennen sarjatuotantoa teemme rakennemallin, jonka avulla asiakas voi testata pakkauksen toimivuutta. Käytämme myös 3D-kuvaa grafiikan toimivuuden testaukseen.