Fönsterförpackningar

Fönsterförpackningar

Förpackningar med fönster är tillverkade så att produkten syns tydligt genom förpackningens fönster eller hålighet.
Fönsterförpackningar eliminerar risken att förpackningen söndras då kunden vill eller är i behov av att se själva produkten innan köpbeslut.

Vi tillverkar fönsterförpackningar i materialen miniwell, mikrowell eller kartong. Som tryckteknik använder vi offsettryck. Offsettryck ger dig möjligheten att ändra förpackningens utseende kostnadsfritt mellan varje produktion.

Kontakta oss med dina tankar och önskemål så skräddarsyr vi en lösning som passar just din produkt.

Vi utformar alltid förpackningen och fönstrets placering enligt produktens egenskaper.

Exempel på användningändamål:

  • Konsumentprodukter

  • Tekniska produkter

  • Livsmedelsprodukter

  • Spel och lek

  • Kosmetikprodukter

Kontakta vår försäljning