Förpackningsplanering

Förpackningsplanering är ett viktigt första steg till ett lyckat slutresultat.

Planering börjar genom att kartlägga kundens behov och produktens egenskaper. Vad vill kunden kommunicera genom förpackningen, vilka är kraven på lagerhållning, tryckning, material m.m.
I vilka miljöer skall förpackning användas, exponeras m.m. Dessa är alla frågeställningar som kartläggs innan konstruktionen utformas.
Orapac är delaktig i hela kedjan, vi beaktar förpackningens hela livskedja.
En smart förpackning är enkel att hantera, lagerhålla, resa och fylla. Vi sparar även kundens packningskostnader genom att alltid beakta packningsprocessen så att fyllning sker så effektivt som möjligt.

Innan produktionen startar görs prototyper av förpackningen, som kunden själv kan testa ifall förpackningen motsvarar de krav som ställts. Vi sänder också vid behov 3D-modeller med monterad grafik för kontroll av tryckanpassning.