Industriförpackningar

Industriförpackningar

Vi har lång erfarenhet av att tillverka förpackningar för industrin.
Vid industriell packning är det av högsta vikt att förpackningen fungerar i automatpacklinjer. Genom vår erfarenhet, känner vi till kraven som ställs på stapelstyvhet, konstruktion och materialval beroende på den packade produktens egenskaper.
Förpackningstyperna varierar beroende på företagets packningslinjer, förpackningen kan vara förlimmad (automatbotten) eller olimmad utifall
förpackningen limmas i packmaskinen.

Våra förpackningsmaterial är miljövänliga och vi ser alltid till att använda så lite material som möjligt vid konstruktionsplanering, för att minimalt påverka miljöbelastningen.

Varför jobba med oss:
– Mijövänliga material
– Skräddarsydda förpackningar
– Optimerade lösningar för packmaskiner
– Erfarenhet av industriförpackning
– Högkvalitativt tryck
– Flexibel organisation
– 100% leveranssäkerhet

Exempel på förpackningstyper:

  • Auotmatbottnade förpackningar

  • Förpackningar för automatlinjer

  • Förlimmade förpackningar

  • Maskinresta förpackningar

  • Handpackade förpackningar

Kontakta vår försäljning för råd och tips