Ansvarstagande partner

Ansvarstagande partner

Fredric Tidström Verkställande direktör

Vi ser oss som både en leverantör och en partner till våra kunder och vi

strävar efter ett nära samarbete som skall vara långsiktigt och bygga på ett ömsesidigt förtroende som gynnar alla parter. Vår policy är att verka på kundens villlkor och vi sätter i fokus att leverera enbart felfria varor av överenskommen kvalitet och i rätt tid. I all vår verksamhet skall kvalitetstänkande och miljöhänsyn vara en naturlig del. Som ett led av detta är vår verksamhet såväl kvalitets- som miljö certifierad enligt ISO 9001 respektive 14001.

Leveranssäkerhet och felfria produkter

Vi prioriterar i alla lägen att hålla överenskomna leveranstider samt tillverka och leverera felfria produkter enligt kundens specifikation och önskemål. Det stärker vår trovärdighet och ökar säkerheten för våra kunder. Vi vill vara en trygg leverantör som man kan lita på i alla lägen.

Minimera negativ miljöpåverkan och sträva efter hållbarhet

Med ett aktivt och systematiskt förbyggande miljöarbete skall vi säkerställa att den verksamhet vi bedriver sker på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. Detta gäller hela processen från val av råvaror till leverans av våra produkter. Vår målsättning är att ständigt förbättra våra processer och vårt miljöansvar genom att effektivt hushålla och utnyttja de resurser som behövs för vår verksamhet.

Kompetent och frisk personal

Med kompetent personal minimeras kvalitetsbristkostnaderna, lönsamheten förbättras och kundnyttan ökar. Genom utbildning och förebyggande arbete ser vi till att vi och våra medarbetare följer samhällets lagar och krav samt vårt eget regelverk. Vi anser att en trivsam arbetsplats skapar dessa förutsättningar.

Ändamålsenlig utrustning och arbetsmiljö
Med ändamålsenlig utrustning säkerställer vi rätt produktkvalitet och säkra leveranser, minimerar driftstopp och erhåller en säker och trygg arbetsmiljö. Ändamålsenlig utrustning är en förutsättning för effektiv och lönsam produktion. Vi skall verka i en säker och ren arbetsmiljö och sträva till att varje medarbetare skall ha en möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och sin arbetssituation.Dessa övergripande verksamhetsmål uppnår vi genom att ständigt utveckla såväl den yttre som den inre miljön och ständigt förbättra våra processer, undvika miljöolyckor samt hushålla med råvaror, material och energi på ett hållbart sätt