VIDEOMATERIAL

Sidlimmad kartongförpackning

Automatbottnad kartongförpackning.

Hylldisplay med automatbotten.

F-flute förpackning med inner- och ytterlåda.

0215 Snabbottnad miniwellförpackning.

0713 Automatbottnad miniwell förpackning.

Flaskförpackning.

Flaskförpackning med automatbotten.

Flaskförpackning.

0426 Miniwell förpackning.

0473 Miniwell Twistförpackning.

0422 Lock + Botten miniwellförpackning.

6 hörnig miniwellförpackning.

Förpackningsjigg för handpackade förpackningar.