Orapac maisemakuva

Historia

År 1990. Lågkonjunktur och finanskris. Stora och oflexibla förpackningsleverantörer. Hopp om bättre framtid och vilja att prova nya saker. I början var det Nils, Pekka och ”Manolo”. Orapac grundas. Egentligen går historien mycket längre tillbaka i tiden. Industritraditionen som vi förvaltar sträcker sig från 1700-talet med masugnen vid anrika Oravais fabrik och fortsätter med textiltillverkning i början på 1900-talet under åren då Finland byggdes upp. Numera fortsätter industritraditionen med offsettrycka miniwell- och kartongförpackningar. En omvärld i ständig förändring.

Packaging exellence with the customer

Vårt företag är sedan starten år 1990 en helt självständig aktör inom förpackningsbranschen. Vi jobbar främst inom offsettryckt miniwell, mikrowell och kartong, men tillverkar även helt otryckta basförpackningar i wellpapp.

Vår styrka är specialiserad kompetens i kombination med en flexibel organisation och vår policy är att verka på kundens villkor. Du specificerar dina önskemål och behov och vi kommer tillsammans fram till den lösning som bäst svarar mot dina aktuella behov – och till ett konkurrenskraftigt pris. Oavsett om det gäller en specialdesignad, offsettryckt säljförpackning eller en transportförpackning har vi beredskapen och kunnandet att i samråd med dig skapa en säljande och funktionell produkt. Vi bistår gärna under hela kedjan – från planeringen av förpackningens konstruktion och design till färdig produkt, t.ex. genom att ge råd i praktiska frågor gällande papperskvalitet och layout.

Vår produktion verkar i anrik industrimiljö i Oravais Fabrik i Vörå kommun 50 km norr om Vasa invid riksväg 8, men vår kundbas är spridd över hela landet. Vår målsättning är att tillsammans med våra nyckelkunder utveckla verksamheten till en nivå som kvalitativt är ledande inom branschen. Som ett led av detta är vår verksamhet såväl kvalitets- som miljö certifierade enligt ISO 9001, respektive 14001.

En fullständig portfölj av inhemska well- och kartongförpackningar

Sedan våren 2019 hör BestPak Ab till Orapac koncernen. Bolagen har kompletterande produktportföljer och kan tillsammans erbjuda ett fullständigt sortiment av kundanpassade kartong- och wellpappförpackningar med tryck. Orapac fokuserar verksamheten på offsettryckta mini- och mikrowelllådor samt kartongförpackningar medan BestPak erbjuder standardwellpapplådor, butiksdisplayer samt övriga transportförpackningar i well.

BestPak Ab har verksamhetsställen i Pirkkala och Kihniö.

Koncernen utgör en av Finlands centrala inhemska wellpappersförpackningsleverantörer och sysselsätter ca 45 personer.

Ansvarstagande partner

Vi ser oss som både en leverantör och en partner till våra kunder och vi strävar efter ett nära samarbete som skall vara långsiktigt och bygga på ett ömsesidigt förtroende som gynnar alla parter. Vår policy är att verka på kundens villlkor och vi sätter i fokus att leverera enbart felfria varor av överenskommen kvalitet och i rätt tid. I all vår verksamhet skall kvalitetstänkande och miljöhänsyn vara en naturlig del. Som ett led av detta är vår verksamhet såväl kvalitets- som miljö certifierad enligt ISO 9001 respektive 14001.9001 respektive 14001.

Logistiikka

Leveranssäkerhet och felfria produkter

Vi prioriterar i alla lägen att hålla överenskomna leveranstider samt tillverka och leverera felfria produkter enligt kundens specifikation och önskemål. Det stärker vår trovärdighet och ökar säkerheten för våra kunder. Vi vill vara en trygg leverantör som man kan lita på i alla lägen.

sindy sussengut QH4rUktxEIc unsplash

Minimera negativ miljöpåverkan och sträva efter hållbarhet

Med ett aktivt och systematiskt förbyggande miljöarbete skall vi säkerställa att den verksamhet vi bedriver sker på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. Detta gäller hela processen från val av råvaror till leverans av våra produkter. Vår målsättning är att ständigt förbättra våra processer och vårt miljöansvar genom att effektivt hushålla och utnyttja de resurser som behövs för vår verksamhet.

0K0A9145 v3

Kompetent och frisk personal

Med kompetent personal minimeras kvalitetsbristkostnaderna, lönsamheten förbättras och kundnyttan ökar. Genom utbildning och förebyggande arbete ser vi till att vi och våra medarbetare följer samhällets lagar och krav samt vårt eget regelverk. Vi anser att en trivsam arbetsplats skapar dessa förutsättningar.

0K0A8787

Ändamålsenlig utrustning och arbetsmiljö

Med ändamålsenlig utrustning säkerställer vi rätt produktkvalitet och säkra leveranser, minimerar driftstopp och erhåller en säker och trygg arbetsmiljö. Ändamålsenlig utrustning är en förutsättning för effektiv och lönsam produktion. Vi skall verka i en säker och ren arbetsmiljö och sträva till att varje medarbetare skall ha en möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och sin arbetssituation.Dessa övergripande verksamhetsmål uppnår vi genom att ständigt utveckla såväl den yttre som den inre miljön och ständigt förbättra våra processer, undvika miljöolyckor samt hushålla med råvaror, material och energi på ett hållbart sätt