0K0A9063

Kontaktuppgifter

Oy Orapac Ab
Masugnsvägen 58
66830 Oravais Fabrik
E-post: info@orapac.fi

Bestpak Ab (dotterbolag)
Palstalankuja 4
33960 PIRKKALA
Jyri Weiste VD - 050 68 174 
jyri@bestpak.fi

Kontaktuppgifter

Försäljning

Torbjörn Nyholm Vice VD

Produktion

Håkan Wargh Prod.chef

Underhåll

Johan Nykvist Teknisk chef

Prepress

John-Tomas Ahlnäs PrePress

Faktureringsuppgifter

Om möjligt önskar vi mottaga fakturor i elektronisk form.

Nätfakturaadress
Operatör: MAVENTA
Förmedlingkod: 003721291126
OVT-kod: 003707992807

FO-Nummer: 0799280-7
MOMS-nr: FI07992807

Fakturor i PDF format sänds till info@orapac.fi

Postadress, brevfakturor

Oy Orapac Ab
Masugnsvägen 58, B-port
66830 Oravais Fabrik

Övriga administrativa förfrågningar kan riktas till: administration@orapac.fi