INTEGRITETSPOLICY

I denna integritetspolicy berättar vi om vilka personuppgifter vi samlar in av dig då du besöker vår hemsida www.orapac.fi samt för vilka ändamål vi använder dina uppgifter. Genom att besöka www.orapac.fi så godkänner du att dina uppgifter används såsom denna integritetspolicy beskriver.
Vi har möjlighet att ändra denna policy genom att uppdatera den på vår webbplats så var god och bekanta dig med ändringar kontinuerligt. Fortsatta besök på vår webbplats som görs efter en policy uppdatering är samtidigt ett godkännande av denna policy.

1.       Information från registret

Registrets namn
Orapac Ab:s kundregister

2.       Registerhållare:

Orapac Ab
Fredric Tidström
Masugnsvägen 58
66830 Oravais Fabrik
FO-Nummer: 0799280-7

3.       Kontaktperson i registerärenden:

Förnamn Efternamn
fredric punkt tidstrom (at) orapac punkt fi
Uppgiftsinsamling

I registret samlas följande information:

-          IP adress eller liknande identifikation

-          Program- och utrustningsinformation

-          Genom cookie insamlade uppgifter

-          Övriga uppgifter (plats, sökord, trafikkällor)

Vi sparar i våra register sådana uppgifter som du lämnat via vår webbsida genom kontaktformuläret på www.orapac.fi eller via e-post.

Registrets användningsändamål

-          Registret används med beaktning av personlagen

-          Kundrelationens skötsel och utveckling

-          Tjänstens utveckling och leverans.

-          Tjänstens och produktens information och kommunikation.

-          För fakturering på grund av tillhandahållande tjänster.

Baserat på informationen som tillhandahålls i onlinetjänsten kan vi ge dig tillgång till de olika delarna och innehållet i onlinetjänsten som du har begärt.
Genom insamling och behandling av personuppgifter kan vi även skicka riktad information till dig.
Men om du inte vill ta emot meddelanden från oss kan du meddela Orapac Oy när som helst.

4. Uppgifternas utlämnande till tredje part

· Orapac Oy säljer INTE, byter INTE eller på annat sätt överför INTE din identifieringsinformation till tredje part partier.

· Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss med underhållet av vår webbplats eller i vår verksamhet, men dessa parter måste också föra ett konfidentiellt register.


· Vi anser att informationsdelning är nödvändigt när målet är att undersöka, förebygga eller på annat sätt för att hantera illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som kan hota någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor och andra situationer som krävs enligt lag. Däremot kan icke-privat information lämnas ut till andra parter för marknadsföring, reklam eller för annat bruk

5. Registrets säkerhet

· Registret är skyddat från åtkomst av utomstående
· Tillgången till registret skyddas av personliga användarnamn och lösenord
· Användare är bundna av tystnadsplikt
· Endast de anställda på Orapac Oy och de anställda hos företagets onlinetjänsteleverantör har tillgång till registret, vars arbetsuppgifter kräver behandling av uppgifterna i registret. Anställda är bundna av tystnadsplikt.

6. Kakor

Kakor (”cookies”) är små alfanumeriska identifierare som lagras på besökarens dator / till terminalen när besökaren besöker webbplatsen. Vår onlinetjänst använder cookies för att vi kan erbjuda våra tjänster så användarvänliga och högkvalitativa som möjligt. Google samlar in Anonym statistik om besökare på webbplatsen för att förbättra kvaliteten på Tjänsten.

Google Analytics samlar in information om bland annat vilka sidor en besökare besöker, hur länge besökaren vistas på en viss sida, hur besökaren kommit till sidan och vilka länkar besökaren klickar på. Google kan avslöja informationen till tredje part där det krävs enligt lag. Genom att använda vår tjänst samtycker en besökare till att förse Google med information som är i enlighet med ovanstående villkor. Om du inte vill att Tjänsten ska ta emot information via cookies kan du neka cookies i din webbläsarinställningar. De flesta moderna webbläsare tillåter dig att blockera cookies. Blockera användningen av cookies kan påverka tjänstens funktionalitet och vi kan inte garantera att tjänsten fungerar korrekt utan den godkännande av användningen av cookies.

7. Plugins för sociala medier

Orapac Abs webbplats kan innehålla länkar och kopplingar till tredje parts webbplatser och så vidare nämnda plugin-program för sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram).Användningen av plugins för sociala media kan skicka identifierbar information till de kanaler t.ex. Instagram, Facebook eller LinkedIn. När du öppnar plugin-programmet kan du tillåta tredjepartswebbplatser lagring av cookies på din dator, vilket gör att deras administratörer kan övervaka användningen av sidan, om du har prenumererat på den tjänsteleverantörens sociala medier. Till dessa Orapac Abs tjänster som tillhandahålls av en tredje part på webbplatserna eller av en tredje part tredje parts sekretess, användning och andra villkor gäller för de applikationer du överför.Orapac Ab har ingen kontroll över sådana tredje parts webbplatser och har därför ingen kontroll över ansvar för allt material som publiceras på dem eller deras användning.

8. Besökarens rättigheter

Enligt 26 § personuppgiftslagen har besökaren rätt att ta del av uppgifterna om honom eller henne och att kräva den.
Rätta felaktiga uppgifter i registret.
Begäran om besiktning och rättelse ska skickas skriftligen och undertecknas i denna integritetspolicy till den utsedda person som ansvarar för registerärenden.
Besökaren har även rätt att förbjuda Orapac Ab att behandla information om dig för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller opinionsundersökning genom att meddela Orapac Ab till den som ansvarar för registerärenden.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kommer att uppdatera alla ändringar av vår integritetspolicy till vår onlinetjänst utan dröjsmål.