Aurinkovoimala

Kestävä tuotanto

Lue vastuullisuus raporttimme
vuodesta 2023
vuodesta 2022
vuodesta 2021
vuodesta 2020

 

Orapacin toimintatavoitteisiin kuuluu haitallisten ympäristövaikutusten minimointi.
Aktiivisella ja järjestelmällisellä ennalta ehkäisevällä ympäristötyöllä varmistamme,
että toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Tavoitteenamme on
– minimoida päästöt ilmaan, maaperään ja vesistöön
– minimoida tuotannostamme syntyvän jätteen määrä
– ehkäistä vaara- ja hätätilanteet
– käyttää tehokkaasti toiminnassamme tarvittavia resursseja
– kehittää jatkuvasti ympäristöjohtamisjärjestelmäämme.

sindy sussengut QH4rUktxEIc unsplash

Vuosittain toiminnalle asetetaan yksi tai useampi ympäristötavoite:

2021


Lämpöjärjestelmän vaihto painotalossa.
Lämpöä painotaloon tuodaan tänä päivänä öljykattilasta. Lämmitysjärjestelmä vaihdetaan kalliolämpöjärjestelmiin. Vanha öljykattilan kulutus on ollut n. 15.000 litra öljyä vuodessa. Uusi järjestelmä lämmittää myös uusi viereinen varastorakennus.

2023

_______________________________________________
Aaltopahvikoneen jäähdytys korvataan suljetulla jäähdytysjärjestelmällä, joka kierrättää jäähdytysvettä. Tämä säästää n. 1,2 miljoonaa litraa makeaa vettä vuodessa.

2020


Aurinkovoimalaitos asennetaan painohallin vieressä. Voimalaitos tuottaa
sähköä offset painokoneelle sekä rakennukselle. Katso ajankohtainen tuotto

2022

_____________________________________

Uuden varaston katolla aurinkoenergiajärjestelmän laajennus. Laitoksen nimellisteho 108 kW

2019


Polttoöljyn käytön vähentäminen painokiinteistön lämmityksessä. Kiinteistön ikkunat ja ovet on uusittu. Polttoöljyn kulutusta vähennetään asentamalla kiinteistön kattoon lisäeristys. Toteutetaan painokiinteistön lämmitysjärjestelmän arviointi.

2018


Painokoneen hukkalämmön käyttö.
Painokoneen hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään painokonesalin ja painokiinteistössä sijaitsevan arkkivaraston lämmittämiseen. Lämmön talteenotto vähentää polttoöljyn kulutusta ja toimii öljylämmitystä täydentävänä järjestelmänä. Painokonesaliin asennetaan ledivalaistus sähkönkulutuksen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

2017


Painomakulatuurin vähentäminen
Tavoitteena on minimoida painotyön käynnistämisen yhteydessä syntyvä painomakulatuuri. Väriarvojen mittaus ja säätö tehdään tuotantolinjaan asennetun lukulaitteen avulla. Uuden painokoneen asennus ja käyttöönotto mahdollistaa tämän.

2016


Hukkapaperin paalaus
Siirtyminen tuotantojätteen lavakuljetuksesta tuotantojätteen paalaukseen. Paalauksen avulla jäte saadaan tiivistettyä, jolloin autokuljetusten määrä vähenee merkittävästi. Paperipaalit voidaan kuljettaa suoraan paperitehtaalle ilman välikäsittelyä.

2015


Pakkauslaatikoiden palautusjärjestelmä
Siirtyminen pakkauslaatikoiden ja konttikansien palautusjärjestelmään. Palautusjärjestelmä vähentää kuljetuspakkausten kulutusta. Pakkauslaatikkoa voidaan käyttää uudelleen arviolta 3–5 kertaa. Tavoitteena on parantaa pakkauslaatikoiden uudelleenkäyttöastetta.

2014


Öljynpuhdistus
Öljyn(suodatin)puhdistusjärjestelmän asentaminen tuotantolaitteistoon.
Tavoitteena on minimoida jäteöljyn syntyminen ja tuotannon keskeytykset asianmukaisen öljynhuollon avulla.

2013


Vesiohenteinen offsetlakka
Tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa työympäristöä siirtymällä vesiohenteisen offsetlakan käyttöön painoprosessissa.

2012


Prosessivapaa painolevyjen kehitys
Tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta luopumalla kehitysnesteistä offsetpainolevyjen valmistusprosessissa.