FÖRPACKNINGAR

Miniwell och mikrowell produkter

Vi är specialiserade på offsettryckta E-flute (miniwell) och F-flute (mikrowell) förpackningar vars goda egenskaper kan nämnas i styvheten och formbarheten. Vi trycker först på en tryckliner som sedan lamineras ihop med wellpappen.
Genom vår 5-färgs offsettryckmaskin och den helautomatiska lamineringslinjen kan vi erbjuda skräddarsydda, hög kvalitativa förpackningar till konkurrenskraftiga priser.

Produktexempel

Kartong

Vi tillverkar även tryckta eller otryckta kartongförpackningar med snabbotten, automatbotten, präglingar m.m. Kartongförpackningen är mekaniskt hållbar med goda tryckegenskaper. Vår styrka är speciellt automatresta förpackningar. Där vi har lång erfarenhet av kraven från automatpackningsmaskiner.

Tjänster

En förpackning stärker företagets brand på många sätt samt signalerar företagets image utåt. Noggrannt planerade förpackningar väcker intresse och får ditt varumärke att sticka ut jämfört med konkurrentens. En kvalitativ förpackning kommunicerar företagets image ända till konsumenten. En god planering och innovativa lösningar skyddar dina produkter under lagerhållning och transport samt ökar produktiveten i packningsskedet.
I vår tillverkningen används enbart kvalitativa, konsumenvänliga och 100% returbaserade råmaterial.

Förpackningsplanering

Förpackningsplanering är ett viktigt första steg till ett lyckat slutresultat. Planering börjar genom att kartlägga kundens behov och produktens egenskaper. Vad vill kunden kommunicera genom förpackningen, vilka är kraven på lagerhållning, tryckning, material m.m.
I vilka miljöer skall förpackning användas, exponeras m.m. Dessa är alla frågeställningar som kartläggs innan konstruktionen utformas.
Orapac är delaktig i hela kedjan, vi beaktar förpackningens hela livskedja. En smart förpackning är enkel att hantera, lagerhålla, resa och fylla. Vi sparar även kundens packningskostnader genom att alltid beakta packningsprocessen så att fyllning sker så effektivt som möjligt.

Innan produktionen startar görs prototyper av förpackningen, som kunden själv kan testa ifall förpackningen motsvarar de krav som ställts. Vi sänder också vid behov 3D-modeller med monterad grafik för kontroll av tryckanpassning.

Kontakta vår försäljning