Pakkaussuunnittelu

Förpackningsplanering är ett viktigt första steg till ett lyckat slutresultat.

Planering börjar genom att kartlägga kundens behov och produktens egenskaper. Vad vill kunden kommunicera genom förpackningen, vilka är kraven på lagerhållning, tryckning, material m.m. I vilka miljöer skall förpackning användas, exponeras m.m. Dessa är alla frågeställningar som kartläggs innan konstruktionen utformas. Orapac är delaktig i hela kedjan, vi beaktar förpackningens hela livskedja. En smart förpackning är enkel att hantera, lagerhålla, resa och fylla. Vi sparar även kundens packningskostnader genom att alltid beakta packningsprocessen så att fyllning sker så effektivt som möjligt.

Såhär tar vi fram din förpackning

Kartoitus pakkaus

1. Kartläggning

Ett förpackningsprojekt börjar genom att kartlägga kundens behov. En av dom första frågeställningarna är för vem riktar sig förpackningen, hur skall den transporteras och hur ser packningsskedet ut hos kunden. Ifall det är en befintlig förpackning så utvärderas alltid ifall den kan designas på nytt för att spara råmaterial eller snabba upp packningsskedet utan att påverka funktionen.

Pakkaussuunnittelu 3D

2. Modellering

Efter att kartläggningen är klar så påbörjas jobbet med att ta fram en konstruktionsritning, 3D modell. Det görs in-house i våra moderna planeringsprogram. Där testar vi olika material och gör ett första utkast till kunden för utvärdering.
I planeringsprogrammen testar vi olika konstruktions lösningar för att spara utrymme i både transport och lager.

0K0A9481

3. Prototyping

Nästa steg är att ta fram en fysisk modell. Med hjälp av den fysiska modellen kan vi testa olika råmaterial för att se vilket som fungerar bäst för förpackningen ifråga. Modellerna skärs ut på vårt moderna skärbord och kvaliteten på proverna liknar den slutliga maskinstansade förpackningen. Vi har också möjlighet att ta fram tryckta modeller med digitaltryck. Fysiska modeller sänder vi ofta till våra kunder för slutligt godkännande innan produktion. 

0K0A9145

4. Produktion

Produktionen startar efter att alla övriga steg är genomförda och kunden godkänt konstruktionen, råmaterialet och trycket. Hela produktionen sker in-house. Tack vare detta så har vi full kontroll på hela produktionskedjan och du kan lita på att vi producerar din förpackning enligt överenskomna kriterier. 

Packing Excellence with The Customer

Raskas tuotepakkaus

Vi planerar och tillverkar även inreden i tjock wellpapp. Dessa inreden används främst för maskiner, bulkpackning eller övrigt ömtåligt gods som behöver ett bra transportskydd som håller för alla hanteringssituationer.