MIRKA

”Överkomliga och rimliga priser för både små och stora mängder är Orapacs styrka”, säger Mirkas inköpare Mårten Strand. Mirka, som tillverkar slipmaskiner och slipmaterial, ser Orapac som en viktig samarbetspartner. Det här intygas av Mårten Strand, inköpare på Mirka, som jobbar mycket med förpackningar och förpackningsmaterial. – Orapac spelar en speciell roll och det är ett lite unikt samarbete vi har byggt upp genom åren, säger Mårten Strand.

Rest tillsammans ut i världen

Mirka har växt enormt mycket och blivit ett internationellt framgångsrikt företag med export till ungefär hundra länder. Orapac har varit med på den resan, vilket innebär att förpackningar som företaget tillverkat hittas i alla länder där Mirka är verksamt.
– Orapac är också ett framgångsrikt företag som vuxit bra och hela tiden vågat investera,
säger Strand.


Att Orapac fortlöpande gjort stora investeringar syns i bra verktyg, uppdaterade system och kostnadseffektiva lösningar.
– Orapacs nya och moderna maskinpark kommer även oss till godo, säger Strand. En betydande del av Mirkas förpackningar tillverkas av Orapac.

Tätt samarbete

Problemlösning är kärnan i allt som Mirka gör och att Orapac verkar enligt liknande principer utgör grunden för hela samarbetet mellan företagen. Det var också ett problem – eller egentligen lösningen på det – som startade kundförhållandet på 1990-talet då Orapac grundades. På den tiden var också Mirka ett lite mindre företag. – För oss var det inte lätt att få tag i rimligt prissatta förpackningar då volymerna var så små, men Orapac löste det problemet åt oss, säger Strand.Mirka är nu stort och har ett stort behov av förpackningar. Orapac har växt för att kunna uppfylla behovet, men har behållit flexibiliteten och möjligheten att också göra små serier, vilket faktiskt är lika viktigt även för det stora Mirka. – Nu har vi istället så många olika produkter och på många av dem är det fortfarande små volymer som gäller, säger Strand.

Orapacs problemlösningsförmåga kommer väl till pass. Orapac får ofta produkter och ges i uppgift att hitta förpackningslösningar, i tätt och öppet samarbete med uppdragsgivaren. – Orapac har lyckats bra med sin produktutveckling och har unika produkter att erbjuda, säger Strand. – Överkomliga och rimliga priser även för små mängder är Orapacs styrka, säger han.

Förpackningen viktig del av helheten

Orapacs och Mirkas samarbete är speciellt starkt när det gäller kundförpackningar. – Orapac är verkliga experter på miniwell som många av våra kundförpackningar är gjorda av, säger Strand. Förpackningarna och deras utseende är viktiga för försäljningen. Att det är lätt att uppdatera layouten i förpackningar är en viktig aspekt för Mirka.
– Logistiskt sett har förpackningarna också en viktig funktion att fylla, att skydda materialet vid transport och lagerhållning, säger Strand.

Stort förtroende

Orapac har vunnit Mirkas förtroende till den höga grad att ett unikt samarbete kunnat byggas upp. För utvalda varors förpackningsbehov håller Orapac koll på läget i realtid, inne i Mirkas system, och ser till att förpackningarna finns tillgängliga precis när de behövs.  – Samarbetet har pågått under så väldigt många år och ett jättestort förtroende har byggts
upp, säger Strand.

2A Mirka Strand 1 FINAL

Mirkas Mårten Strand säger att förpackningen utgör en viktig del av helheten. Orapac har gjort och gör många olika förpackningar till Mirka.