METSÄ BOARD

Metsä Boards direktör för förpackningsservice: "Samarbetet med Orapac fungerar riktigt smidigt"
Kartongföretaget Metsä Board är en stor aktör på förpackningskartongsmarknaden. Börsbolaget har med sina cirka 2400 anställda en stark position i Finland och internationellt.

Metsä Board har ett pågående samarbete med Orapac, ett samarbete som har sett olika ut genom åren och ständigt utvecklas.

- Orapac är en kund som använder våra råvaror samtidigt som vi gör gemensamma projekt, säger Ilkka Harju, Packaging Services Director på Metsä Board.

De gemensamma projekten handlar om till exempel förpackningsdesign och förpackningslösningar.

Smidigt samarbete
Samarbetet mellan Orapac och Metsä Board startade långt innan Ilkka Harju började jobba för Metsä Board för cirka fyra år sedan. Att Harjus samarbete med Orapac också började tidigare än hans jobb vid Metsä Board tyder på att även Orapac på ett bredare plan är en viktig aktör i sin nisch.

- Personligen har jag på olika sätt jobbat med Orapac i cirka 10 år, säger Harju.

Ilkka Harju beskriver samarbetet med Orapac, både nu och genom åren, som bekymmersfritt och snabbt, alltid med hård fokus på kvalitet.

Ilkka Harju

Ilkka Harju har i olika roller samarbetat länge med Orapac. Ilkka Harju säger att Orapac samarbetar med Metsä Board på flera olika sätt.